Aktueel

De verhalen van de Bijbel opnieuw ontdekken!

Steeds meer mensen ontdekken de Bijbel opnieuw.  De oude Bijbelverhalen blijken te beschikken over een fenomenale diepgang:  de personages en hun ervaringen werpen een verrassend licht werpen op het leven van mensen vandaag. 

In een reeks lezingen bieden we de gelegenheid de Bijbelverhalen opnieuw te ontdekken.  We lezen de oorspronkelijke versie,  we staan stil bij vragen omtrent het ontstaan van de verhalen,  we gaan op de kwestie van de interpretatie van de Bijbel en denken na over de betekenis die de verhalen voor ons in de huidige tijd hebben. 

Deze maand:  Mozes en de uittocht:  Exodus 1-15

20 maart 20u,  in de Bethelkerk,  Haachtsesteenweg 403

De uittocht van de Israëlieten uit de slavernij in Egypte is de voornaamste gebeurtenis in het Oude Testament.  In deze geschiedenis speelt Mozes een centrale rol:  hij is het die het volk leidt én die de beroemde Tien Geboden ontvangt.  Welke plaats neemt dit verhaal in de Bijbel in en welke boodschap bevat het voor vandaag?