Ontmoetingen

Wij zijn een evangelische gemeenschap in Schaarbeek (Brussel). Net als in alle andere evangelische en protestantse kerken bestaat onze dienst op zondag uit samen bidden en zingen en luisteren naar een overdenking vanuit de Bijbel. Hierbij is iedereen hartelijk welkom, ook als je maar gewoon eens langskomt uit belangstelling.

Na de dienst is er altijd nog koffie en ruim de tijd om met elkaar te praten over wat ons in ons dagelijks leven bezighoudt. Juist zo beleef je dat je werkelijk samen een familie bent!